• Opleidingen voor iedereen

  Overview

  We geven studenten niet alleen een opleiding en ervaringen die hen klaarstomen voor succes in een carrière. We helpen ze slagen in hun carrière – om een veld te ontdekken waar ze gepassioneerd over zijn en dat durven te leiden.

 • Cursussen die passen

  Overview

  Wij bieden korte en midden lange cursussen aan die perfect helpen om uw vaardigheden aan te scherpen en uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Investeer in uzelf en maak vandaag nog contact.

 • Ondersteuning voor werkenden

  Overview

  Ook voor hen die reeds werken zijn er bij ons opleidingen en cursussen waarmee hun skills kunnen worden verbeterd. Leren stopt nooit. 

  Wij bieden opleidingen en cursussen afgestemt op de surinaamse arbeidsmarkt

  We geven studenten niet alleen een opleiding en ervaringen die hen klaarstomen voor succes in een carrière. We helpen ze slagen in hun carrière – om een veld te ontdekken waar ze gepassioneerd over zijn en dat durven te leiden.

  Leerwerkbedrijf

  Het bieden van opleidingen voor de verzorgende beroepen aan vrouwen en schoolverlaters.

  Aflatoun

  Sociaal en financieel onderwijs aan kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 23 jaar.

  Flavour stikker (1)

  ECD opleidingen

  Opleidingen voor kinderdagverblijf, early childhood development beroepen.

  Flavour stikker (2)

  Opleidingen in de zorg

  Opleiding voor mensen in de zorgsector en in de verschillende zorginstellingen.

  Since 2017

  Over VKB

  Missie
  Mensen van alle leeftijden middels overdracht van kennis voor te bereiden op het vinden van een baan, hen te motiveren carrière te maken en hun de tools aan te reiken om nieuwe uitdagingen  binnen hun werkgebied op professionele wijze aan te kunnen. Door educatie en voorlichting mensen in staat stellen keuzes te maken met gedegen kennis als grondslag om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

  Visie
  Door onderwijs en educatie het individu in staat te stellen zijn economische weerbaarheid te vergroten en in kennis toe te nemen om daarmee de kwaliteit van zijn leven te verbeteren.

  Verpleging

  Hieronder valt het toedienen van medicijnen, zuurstof, het aanbrengen van een infuus of katheter, wondverzorging, lichamelijke controles en het geven van injecties.

  Verzorging

  Het gaat om het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen (ADL).

  Post natale zorg

  Zorg voor moeder en kind na de bevalling in hun eigen vertrouwde omgeving.

  Samenwonend verband

  Het samenwonenverband is een setting van huiselijkheid met maximaal 4 bewoners waarbij elke bewoner een eigen slaapkamer heeft. 

  Lees onze blog

  Lees hier meer over de verschillende units, diensten en activiteiten van Stichting voor kennisoverdracht  & bewustwording.

  Mensen van alle leeftijden middels overdracht van kennis voor te bereiden op het vinden van een baan, hen te motiveren carrière te
  maken en hun de tools aan te reiken om nieuwe uitdagingen binnen hun werkgebied op professionele wijze aan te kunnen. Door educatie en voorlichting mensen in staat stellen keuzes te maken met gedegen kennis als grondslag om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

  Vervolgonderwijs voor een ieder, in het bijzonder jongeren in achterstandsgebieden mogelijk maken en hen begeleiden naar productieve werkgelegenheid en inkomens, rekening houdend met de ontwikkelingskansen en beperkingen van hun woongebieden. De uiteindelijk gehoopte impact is de duurzame verbetering van de economische positie van de doelgroep, met andere woorden van de ‘verdiencapaciteit’ waardoor hun inkomen kan stijgen en de economische situatie van hun gemeenschappen positief beïnvloed wordt.

  De ontwikkelingsfilosofie van stg.VKB volgt in hoofdzaak de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij met name de doelstellingen 1 (het uitbannen van alle vormen van armoede overal), 4 (zorg voor inclusieve en gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en de
  mogelijkheid voor levenslang leren voor iedereen bevorderen) 5 (het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle meisjes en vrouwen) 8 ( het promoten van duurzame en inclusieve economische groei en werkgelegenehid en fatsoenlijk werk voor iedereen) leidend zijn.

  Dit is geheel in lijn met de ontwikkelingsdoelstellingen en – criteria van de Republiek Suriname, zoals die o.a. zijn vastgelegd in het Meerjaren -ontwikkelingsplan, MOP. Stg. VKB neemt de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad voor haar programma’s van ontwikkeling, wat o.a. blijkt uit de centrale doelstellingen van armoedebestrijding en opheffen van ongelijkheid.

  Zoals gesteld in het ontwikkelingsplan van Suriname dient het onderwijs erop gericht te zijn, mensen af te leveren met kwaliteiten en bekwaamheden, die vereist zijn ter voorziening in de behoeften van de arbeidsmarkt in het algemeen en ter ondersteuning van de nagestreefde ontwikkeling. Ook aan dit streven levert stg.VKB een bijdrage. De door stg. VKB voorgenomen activiteiten complementeren in feite het overheidsbeleid.

  Uitgaande van de SDG, het Meerjaren Ontwikkelingsplan Suriname 2017 -2021 en ter realisering van
  haar doelstellingen heeft stg. vkb de volgende programma’s en of werkarmen in uitvoering:

  1. 4 Knowledge and Awareness Institute
  2. Leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge
  3. Aflatoun
  4. AgroSu
  5. NTFP prgramma