4Knowledge Instituut

4 Knowledge & Awareness Institute  is een werkarm van stg. Voor kennisoverdracht en Bewustwording (VKB). Het instituut biedt onderwijs aan schoolverlaters en werkzoekenden en werkenden.
Het biedt technische en administratieve opleidingen, opleidingen in de zorgsector en Early Childhood Development opleidingen. Verder worden er op het instituut ook trainingen verzorgd aan diverse doelgroepen. Ook het voeren van bewustwordingscampagnes is een van de taken van het instituut. 

Hieronder een overzicht van de opleidingen die worden aangeboden door het 4Knowledge kennis instituut:

  1. Opleidingen voor de zorgsector
  2. Management opleidingen
  3. ECD opleidingen
  4. Technische Opleidingen
  5. Beroepscursussen

4 Knowledge  & Awareness Institute Opleidingen

 Onze Visie:  door onderwijs en educatie het individu in staat te stellen zijn economische weerbaarheid te      vergroten en in kennis toe te nemen om daarmee de kwaliteit van zijn leven te verbeteren.
  Ter realisering van het bovengenoemde doen wij aan kennisoverdracht door eenjarige beroepsopleidingen te  verzorgen, cursussen en workshops te organiseren t.b.v  onze doelgroepen. 
  Onze doelgroep  is ondermeer: