zorg Aanvraag

Zorg Aanvraag

Het Leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge heeft als slogan “Enriching  Lives” omdat zij ernaar streeft het leven van de zorgvrager te verrijken door hetzij huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging of verblijf aan te bieden om de kwaliteit van leven van de zorgvrager te verbeteren.  Maar niet alleen het leven van de zorvrager wordt verrijkt ook het leven van zij die in de zorg willen gaan werken en  in de gelegenheid worden gesteld kennis op te doen om hun economische weerbaarheid te vergroten. 

De zorg wordt ten allen tijde geboden door bevoegde zorgverleners. De  werkwijze van  het Leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge ziet er als volgt uit:

Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, of verblijf   kan aangevraagd  worden  via onze mail, whatsapp  of door telefonisch contact met ons op te nemen. Er zal dan een afspraak met  de aanvrager  worden gemaakt voor een intake gesprek. Indien de mogelijkheid  daartoe bestaat kan  de informatie omtrent de dienstverlening digitaal  worden opgestuurd.

 

De  zorgcoördinator  en de projectmanager  zullen  een bezoek  brengen  aan de aanvrager om het verlenen van diensten voor huishoudelijke zorg , persoonlijke verzorging, verpleging  of verblijf te bespreken.  Er zal  tijdens dit gesprek met behulp van het zorgplan informatie verzameld worden over  de persoongegevens, geschiedenis van de zorgvrager, interesses, en behoeften van de zorgvrager.

Met behulp van de informatie welke verstrekt wordt door de zorgvrager en de familie zal er een zorgplan worden samengesteld. 

 

Uitvoeren van zorgactivitieten  geschiedt volgens planning
Er zal vanuit het secretariaat binnen 3 werkdagen contact worden opgenomen met de zorgvrager en aan hen zal worden doorgegeven wanneer zij naar kantoor kunnen komen  om de samenwerking te formaliseren middels het ondertekenen van een zorgovereenkomst.

 

Het zorgteam bestaat uitde zorgverleners die bij de zorvrager  te werk gesteld zullen worden . Zij zijn voorzien van een badge waarmee zij zich dienen te identificeren.

 

Het leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge wil de kwaliteit garanderen  door  middel van open communicatie waarbij de zorgvrager te allen tijde kan aangeven hoe hij de zorg ervaart.  Ook zijn er evaluatie momenten ingebouwd zodat de zorg tijdig en naar behoefte  van zorgvrager kan worden bijgesteld.

Hierom zal er  maandelijks een bezoek worden gebracht door de zorgcoördinator   en per kwartaal door de projectmanager om  de aangeboden zorg te evalueren.

 

Het contact nummer van Leerwerk bedrijf Care for Knowledge is (+597) 349356 of (+597) 8576471.
Het adres is de Mohamed Rashied Pierkhanweg #102 in Wanica, Suriname
Email: lc4k@4knowledge.org