De Verpleegassistent

De verpleegassistent biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorg-/ en leefplan. Ze maakt gebruik van haar kennis over stoornissen, beperkingen, functionerings-problemen en ziektebeelden van zorgcategorieën in de thuiszorg en het mogelijk naast elkaar bestaan van zelfzorgtekorten. Verder ondersteunt zij de zorgvrager  bij persoonlijke verzorging. Zo ondersteunt ze bij wassen, aan- en uitkleden, aanbrengen van elastische kousen, uiterlijke verzorging, het gebruik van hulpmiddelen, de uitscheiding, bewegen, verplaatsen, het waak- en slaapritme en algemeen welbevinden. Verder  ondersteunt zij bij het eten en drinken, stimuleert de eetlust en hanteert voedings-en dieetvoorschriften. De verpleegassistent signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties zoals verslikking, verwonding, vergiftiging, ademstilstand of circulatiestilstand. Tenslotte ondersteunt de verpleegassistent steunt bij wonen en huishouden.

Werving en selectie van de verpleegassistent
Voorwaarden om toegelaten te worden:

 • Diploma Bejaardenverzorger
 • 2e leerjaar Mulo succesvol afgerond
 • 3e leerjaar LBO B/C succesvol afgerond
 • 3e leerjaar LBO T/V AE stream succesvol afgerond
 • LBO A diploma

 Inschrijving
De inschrijvingen voor deze opleiding geschiedt in 3 fasen.

Financieringsmogelijkheden
KCL biedt studie financiering aan haar studenten. Studenten kunnen bij de coördinator van het instituut te recht voor nadere informatie. 

Kledingsvoorschriften
De studenten komen in het KCL uniform gekleed. 

Het opleidingsprogramma
Het overzicht van de modulen en  de onderdelen per module zien er als volgt uit:

 1. De Thuiszorg sector en sociale en beroepsvaardigheden
 2. Cultuur, communiceren en Rapporteren
 3. Anatomie, fysiologie &geriatrie
 4. Basis verpleegkunde
 5. Verzorging en gezondheid
 6. Psychiatrie & zwakzinnige zorg
 7. EHBO
 8. Medisch Rekenen
 9. Facilitaire diensten
 10. Nederlands
 11. Engels

Financieringsmogelijkheden
KCL biedt studie financiering aan haar studenten. Studenten kunnen bij de coördinator van het instituut te recht voor nadere informatie. 

Kledingsvoorschriften
De studenten komen in het KCL uniform gekleed. 

De kennis worden middels theorie en praktijk lessen, waarbij de theorie lessen volgens het modulair systeem aan de studenten overgedragen.

Stage:
Om praktijkervaring op te doen wordt u in de gelegenheid gesteld om te stageren bij partners van KCL. De stages zijn verplicht. 

Het examen
Het examen is verplicht. T.a.v het examen dient elke student zich te houden aan het examen reglement. 

Vervolgstudie
Studenten die deze opleiding hebben afgerond kunnen doorstromen naar de opleiding Ziekenverzorgende.

thuiszorg4