Zorgfuncties

Care 4 Knowledge onderscheidt de volgende zorgfuncties: huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, en verblijf.

 1. Huishoudelijke verzorging
  Het gaat om het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL). Er kan gedacht worden aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bed of bedden opmaken in situaties en de maaltijden verzorgen.  Het gaat hier dus om de verzorging van het huishouden van de zorgvrager (woning, kleding en voeding). Indien de zorgvrager in “ samen wonen verband” verblijft bij het leerwerkbedrijf “Care 4 Knowledge” maakt de huishoudelijke verzorging deel uit van de functie verblijf.
 2. Persoonlijke verzorging
  Het gaat om het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen (ADL). Daaronder is tevens zorg begrepen die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige zorgvrager. Bij deze zorg kan gedacht worden aan het wassen en kleden van de cliënt al dan niet op bed, het douchen of baden, het opmaken, scheren, tandenpoetsen, het verzorgen van de huid inclusief decubituspreventie, het aanbrengen van protheses, hulp bij toiletgang, eten en drinken en bij beweging en houding (wisselligging, oefenen van de ledematen, tillen, ondersteunen bij verplaatsen of houdingcorrectie, vervoeren in rolstoel). Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en het zo mogelijk aanleren van ADL-activiteiten maakt deel uit van deze functie.
 3. Verpleging
  Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen. Bij verpleging valt te denken aan het toedienen van medicijnen, zuurstof, het aanbrengen van een infuus of katheter, wondverzorging, lichamelijke controles en het geven van injecties. Verder omvat verpleging onderzoek naar de gezondheid alsmede het geven van advies, instructie en voorlichting over omgang met ziekte, preventie en hulpmiddelen en dergelijke.
 4. Verblijf- Samenwonenverband
  Bij verblijf wordt de zorgvrager een beschermende leefomgeving geboden waarin toezicht en toegang tot alle drie bovengenoemde zorgfuncties  beschikbaar is. Het samenwonenverband is een setting van huiselijkheid met maximaal 4 bewoners waarbij elke bewoner een eigen slaapkamer heeft.  De inrichting is huiselijk en elke handeling welek de indruk welke van in instelling wonen wordt weg gedaan. De actieviteiten zijn erop gericht om de ervaring van  een gezin te bevorderen.