Kernwaarden

 

Onze kernwaarden – wat vinden wij belangrijk?
Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen hebben wij vier kernwaarden. Door via deze kernwaarden te werken kunnen we optimaal belevingsgericht werken. Dit betekent dat het belevingsgericht werken door de aderen stroomt van al onze medewerkers. Alle medewerkers binnen Care 4 Knowledge zijn zich bewust van hun handelen en de invloed die dat heeft op het welbevinden van de zorgvrager . Onze kernwaarden zijn:

  • Liefde: we zijn een warme, liefdevolle  organisatie en hebben oog voor het welbevinden van de zorgvrager, maar ook oog voor elkaar (collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers) en voor ons eigen handelen en de invloed die dat heeft op de omgeving.
  •   Professionaliteit: we hebben de juiste kennis en vaardigheden om bewoners elke dag een waardevolle dag te kunnen geven. We kijken kritisch naar ons eigen functioneren, staan open voor feedback en blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren; we zetten deze gedachten om in concrete acties.   
  •    Respect: we hebben respect voor de levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van bewoners. We laten ze in hun waarde en hebben respect voor ieders eigenheid en talenten. Dit geldt ook voor collega’s. Bij collega’s benoemen we het effect van gedrag en handelingen eerlijk en respectvol, spreken we verwachtingen uit naar elkaar en geven we elkaar complimenten.
  • Samenwerken: we werken samen om bewoners een waardevolle dag te bezorgen. Dit doen we samen met de bewoner, families, met collega’s en vrijwilligers binnen het team, binnen de locatie, maar ook binnen Care 4 Knowledge als geheel. We werken ook samen met externe partners en met de samenleving als geheel. Want samen zijn we sterker. Zo kunnen we van elkaar leren, goede ideeën delen en samen verder komen.