Agrosu

AgroSu is een netwerk van agrariers in de distrikten Paramaribo, Marowijne, Sipaliwini, Brokopondo,
Para, Wanica en Commewijne.

Het doel van AgrsoSu

 • Het versterken van  microbedrijven in de agrarische sector
 • Het verhogen van de productie door efficiente landgebruik
 • Het ondersteunen van de leden bij het afzetten van hun producten.
 • Dataverzameling;
 • Kennisoverdracht;
 • Het vergroten van de bewustwording de leden en hun doelgroep omtrent de  nationale en
  internationale standdaarden binnen de agrarische sector in het bijzonder bij het exporteren
 • Het versterken van de aangesloten leden;
 • Het aangaan van samenwerkingen met de centrale overheid.
 • Het aangaan van samenwerkingen met nationale en internationale organisatie