Leerwerkbedrijf

Doelstelling van het leerwerkbedrijf Care 4 knowledge

Het bieden van opleidingen voor de verzorgende beroepen (zorghulp, bejaardenverzorgende, verpleegassistent)  aan  vrouwen, schoolverlaters,  van 16 jaar en ouder,   opdat zij  instaat zijn een beroepsopleiding in de zorgsector te betalen, een te  baan te vinden om hen economisch weerbaar te maken en hen betere toekomstperspectieven te bieden.  Het “leerwerkbedrijf  Care 4 Knowledge” is dus liefdevolle,  kwalitatieve zorg verlenen in ruil voor middelen om kennis te vergaren.

Werkgebieden

  1. Het bieden van stage plaatsen voor  beroepsopleidingen voor verzorgenden
  2. Het aanbieden van zorg in samenwonen verband en thuiszorg waarbij het huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging betreft.
  3. Het aangaan van samenwerkingen met bedrijven en individuen

1. Het bieden van stageplaatsen  voor beroepsopleidingen
De beroepsopleidingen zullen verzorgd worden door het 4 Knowledge & Awareness Institut. De zorgopleidingen zijn erkend zijn door het Ministerie van Volksgezondheid. Het bieden van stageplaatsen waarbij er voldoende tijd beschikbaar wordt gesteld om de studenten te vormen volgens de beroepscode van verzorgenden en alle  vaktechnische handelingen te beheersen die deel uitmaakt van hun opleiding is de een van de redenen voor het oprichten van het leerwerkbedrijf Care 4 knowledge.

2. Het aanbieden van zorg in “samenwonend verband” en thuiszorg
Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging zal worden aangeboden aan bewoners die gebruik maken van de huisvestingsmogelijkheden van het “Leerwerkbedrijf Care for knowledge”. De bewoners worden ondersteund doordat zij het minimale aan financiele vergoeding voor geleverde diensten betalen welke wordt ingezet om de doelgroep van leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge te ondersteunen om hun studie te betalen.
Thuiszorg
Het aanbieden van huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging aan zorgvragers conform de wettelijke vereisten en de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid.

3. Het aangaan van samenwerkingen met bedrijven en individuen
Er zal samenwerkingsrelaties worden aangegaan met diverse ministeries,  bedrijven, instanties en individuen die gebruik kunnen maken van onze diensten teneinde onze doelgroep daadwerkelijk te kunnen garanderen van het afronden van het leerproces en toegang tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zullen wij zorginstelllingen benaderen.

Onze missie – waar staan we voor?

HetLeerwerkbedrijf Care 4 Knowledge biedt kwalitatieve zorg welke gestoeld is op gedegen vakkennis met als doel het leven van de zorgvrager en de zorgverlener te verrijken. De zorgvrager kan rekenen op profesionele, liefdevolle zorg dat geboden wordt door zorgverleners die hen respect tonen en elke dag weer samenwerken met een ieder die een bijdrage kan leveren om de kwaliteit van leven van de zorgvrager te verbeteren. In dit process wordt het leven van de zorgverlener ook verrijkt doordat die in de gelegenheid gesteld wordt gesteld kennis te vergaren om haar deskundigheid te bevorderen en haar economische weerbaarheid te vergroten. Wij willen lokaal de meest gewilde aanbieder en werkgever zijn.

Onze visie – hoe doen we dat?

Wij geloven dat onze zorgvragers reeds door een moeilijk proces van verandering en verlies gaan. Hierom willen wij ervoor zorgen dat elke dag zo zinvol en waardevol als mogelijk wordt ervaren door onze zorgvragers.  Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke zorgvrager  uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Dit kan alleen gerealiseerd worden indien  gemotiveerde zorgverleners met liefde voor het vak in de gelegenheid gesteld worden om kennis te vergaren en te blijven werken aan hun deskundigheid waardoor wij een optimale dienstverlening  kunnen garanderen. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en instanties  zowel lokaal als internationaal  die onze benadering onderschrijven