ECD Opleidingen

KCL leidt  studenten op die in een kinderdagverblijf, kinderoppas, buitenschoolse opvang, of in een peuterschool te werk gesteld kunnen worden. Dit kan in verschillende zelfstandige organisaties. Deze kunnen zijn crèches en peuterscholen of onderdeel van een welzijnsorganisatie, kinderopvangorganisatie of onderwijsinstelling, de zorgsector, zorginstellingen en in woonsituaties waar men de medemens wil gaan ondersteunen door kwalitatieve zorg te bieden.

KCL biedt hen in deze de kennis aan en begeleidt hen om de competenties te verwerven die hen  instaat zullen stellen op adequate wijze die zorg te bieden.

KCL zal op basis van voortschrijdende inzichten, de  nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgsector, en de behoeften op de arbeidsmarkt  blijven werken aan het verbeteren van haar diensten.