NTFP Programma

Het NON Timber Forest Products, NFTP prp

 • Het Non Timber Forest Products, NTFP Programma heeft als doel:
 • Het versterken van  microbedrijvenn die NTFP producten produceren
 • Het verhogen van de productie van NTFP producenten
 • Het ondersteunen van de producenten bij het afzetten van hun producten.
 • Dataverzameling;
 • Kennisoverdracht;
 • Het vergroten van de bewustwording de leden en hun doelgroep omtrent de  nationale en
 • Internationale standdaarden m.b.t traditionele kennis
 • Het ontwikkelen van van een bescherm en beheer raamwerk waarbinnen de producenten
 • Kunnen opereren.
 • Het versterken van de aangesloten leden;
 • Het aangaan van samenwerkingen met de centrale overheid.
 • Het aangaan van samenwerkingen met nationale en internationale organisatie.

Teneinde haar programma’s succesvol uit te voeren gaat stg. VKB samenwerkingen aan met ministeries, NGO’s, het bedrijfsleven, nationale en international instanties.