KCL ECD Netwerk

KCL ECD Netwerk

Wat is ECD?

Onder Early Childhood Development wordt verstaan: een brede, integrale benadering van de ontwikkeling van alle kinderen, vanaf de conceptie tot de leeftijd van 8 jaar, op lichamelijk, verstandelijk, sociaal, emotioneel, cultureel en spiritueel gebied met een samenhangend pakket aan zorg- en dienstverlening gebaseerd op de Conventie Rechten van het Kind en gereflecteerd in de nationale wetgeving en standaarden, zodanig dat het kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt en zijn of haar potenties in een veilige, beschermende, stimulerende omgeving optimaal kan ontwikkelen.

Wat is het doel van het KCL ECD Netwerk:

  • het versterken van stagebedrijven om de stages van KCL studenten goed te laten verlopen
  • Het garanderen van arbeidsplaatsen die voldoen aan de geldende normen op de arbeidsmarkt voor KCL studenten.
  • dataverzameling;
  • kennisoverdracht;
  • Het vergroten van de bewustwording de leden en hun doelgroep omtrent de ECD standaarden en de wet opvanginstellingen
  • het versterken van de aangesloten leden;
  • het aangaan van samenwerkingen met de centrale overheid.
  • het aangaan van samenwerkingen met nationale en internationale organisaties

Wanneer en waar vergadert het netwerk?

Het netwerk komt maandelijks bij elkaar bij een van de leden. Elke maand is er weer een andere lid aan de beurt. Dit biedt ruimte voor kennisuitwisseling tussen de leden. 

Wie mag lid worden van het netwerk?

Het netwerk bestaat uit 2 afdelingen namelijk:

  • het netwerk voor medewerkers van kinder dagverblijven (mensen die in kinderdagverblijven, creches, peuterscholen, kinderopvang werken)
  • het netwerk voor managers van kinderdagverblijven (eigenaren en leiding gevenden van kinder dagverblijven)

U mag het contact formulier op de website invullen en aangeven dat u lid wenst te worden. Er zal hierna contact met u worden opgenomen.

Post Comment