Het Aflatoun Spaar-project isw met de Schakel

Als officiele vertegenwoordiger van Aflatoun in Suriname streven wij ernaar om in het jaar 2025 alle kinderen van Suriname  op GLO nivo te bereiken met dit programma.

Als onderdeel van kernelement 3 “Sparen en uitgeven” welke  als doel heeft om  kinderen op een verantwoorde manier met geld te leren omgaan, zal het  Afltoun spaar project worden uitgvoerd.

Het Aflatoun secretariaat  levert hiermee  in samenwerking met de diverse financiele instellingen  een bijdrage aan de financiele educatie van kinderen in de leeftijdsgroep van 3 -24 jaar.

Doel van het project

Het heeft als doel sparen te bevorderen door het  informeren , het aanbieden van financiele diensten en  het begeleiden van kinderen in de leeftijdsgroep van 3 -24 jaar .

Input

 1. Het informeren van financiele instellingen  over het Aflatoun spaar project
 2. Het ontwikkelen van diensten en spaarproducten tezamen met de financiele instellingen t.b.v. de doelgroep
 3. Het informeren van de doelgroep over het Aflatoun spaarproject
 4. Het aanbieden van diensten en spaarproducten aan de doelgroep
 5. Het begeleiden van de doelgroep om geregeld te sparen

Voor de uitvoering van dit project zullen de volgende partners samenwerken:

 • Het Aflatoun secretariaat – Deze is belast met de monitoring en evaluatie van het project. Het secretariaat zal een project coordinator aanstellen die belast zal zijn met de uitvoering van dit project.
 • De financiele instellingen in Suriname
 • Ouders en verzorgers  van  kinderen van crèches,  GLO, VOJ en VOS scholen.
 • Kinderen van GLO, VOJ en VOS scholen
 • Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
 • Het Ministerie van Financien
 • De Centrale Bank van Suriname

KC De Schakel

Geografisch werkgebied

Dit project zal in het district Paramaribo en Wanica  worden uitgevoerd.

Doelgroep

De doelgroep voor dit project zijn kinderen van de GLO scholen.

Het Aflatoun secretariaat is verantwoordelijk voor alle communicatie, het verstrekken van informatie , verduidelijking van verstrekte informatie, aan ouder, verzorgers, schoolpersoneel en leerlingen.

Verwachte resulaten

 1. Er zijn  30 scholen geinformeerd  over het Aflatoun spaarprogramma
 2. Er doen 500 kinderen  mee met het spaar project
 3. 300 kinderen sparen regelmatig

Monitoring en evaluatie

Er zal maandelijks een evaluatie sessie gehouden waarbij het Aflatoun Secetariaat en KC De Schakel tezamen zullen nagaan wat de projectresultaten zijn, oplossingen aandragen voor de knelpunten  en aanbevelingen doen voor  de vervolgstappen.

Post Comment